News

Reesults of I round group II - Participants of II round:


Thursday, 19.01.2023

10:00
1. Tobias Krpec
2. Michał Cichocki
3. Jan Poręba
4. Mateusz Krawiec

11:00
5. Stanisław Lendzion
6. Kinga Puchniarska
7. Kacper Hejmej
8. Jan Kalinowski

* przerwa *

12:15
9. Mateusz Wójcik
10. Roch Jaworski
11. Adam Michalak
12. Jagoda Religa
13. Raman Hlaholyeu

 

 

Reesults of I round group III – Participants of II round:


15:00
1. Oktavia Bujnowicz
2. Kristián Číhalík
3. Eryk Jaworski
4. Jan Markowski

16:00
5. Mateusz Wąż
6. Igor Zygmunt

 


 

3rd Katowice International Guitar Competition
Sequence of auditions

 

Group II, Round I
Tuesday, 17.01.2023

 

9:00

1. Jan Poręba
2. Jeremi Sawaszkiewicz-Ziomka
3. Konrad Grabowski
4. Kinga Puchniarska
5. Kacper Hejmej

 

10:00

6. Michał Cichocki
7. Jakub Stańczyk
8. Michał Zdybek
9. Raman Hlaholyeu
10. Jan Kalinowski

 

*break*

 

11:30

11. Mateusz Wójcik
12. Martyna Nowak
13. Roch Jaworski
14. Mateusz Krawiec
15. Stanisław Lendzion

 

12:30

16. Tobiáš Krpec
17. Adam Michalak
18. Jagoda Religa

 

*break*

 

Group III, Round I

 

15:00

1. Mateusz Wąż
2. Oktavia Bujnowicz
3. Jakub Zawodny
4. Igor Zygmunt
5. Karol Hajduk

 

*break*

 

16:20

6. Eryk Jaworski
7. Eliza Strzępek
8. Jan Markowski
9. Kristián Číhalík

 

19:00 – announcement of results Round I Group II and III

 

Grupa I
Wednesday, 18.01.2023

 

10:30

1. Igor Drozd
2. Wojciech Kozik
3. Michał Bojko
4. Agata Nalewajka
5. Maksymilian Śliwiński

 

11:30

6. Hubert Marczak
7. Jakub Chachura
8. Weronika Wałęsa
9. Tobiáš Tuharský
10. Klara Doniec

 

*break*

 

14:00

11. Maciej Bartecki
12. Izabela Maciaszczyk
13. Filip Furmańczyk
14. Gabriela Fryc
15. Mikołaj Skórka

 

*break*

 

15:20

16. Leon Wajda
17. Tymon Kycia
18. Tomasz Tamulewicz
19. Małgorzata Józefara
20. Alicja Tomczyńska

 

Group II, Round II
Thursday, 19.01.2023, 10:00

 

Group III, Round II, 15:00

 

19:00 – Announcement of results, award ceremony, concert of winners