Rejestracja uczestnika konkursu

Registration for the competition


Imię i nazwisko / First name and last name :

 

Adres pocztowy / Post address :

 

Adres e-mail / E-mail address :

 

Data urodzenia (dd.mm.rrrr) / Date of birth (dd.mm.yyyy) :

 

Nr telefonu / Phone number :

 

 

Dodatkowe informacje dla organizatorów:
Additional information for organizers:

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wyłącznie do celów rejestracji do konkursu.
have read the information on data processing.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych / Processing of personal data

 

 Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych.
I agree to process my personal data solely for the purpose of registering for the competition.